เรียน นศ.วปอ.๕๗ กรุณาทราบการเตรียมเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มรัฎฐาภิรักษ์ ดูรายละเอียดในข่าวสารสถาบัน ......... <<<<<< กำหนดวันแถลงยุทธศาสตร์ชาติผลงานของ นศ.วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ กันยายน ๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ >>>>>> กรณีรายชื่อนักศึกษาใหม่ วปอ.๕๙ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการ โปรดรอดูประกาศจากเวปไซด์และหนังสือเรียนต้นสังกัด

 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

ขอเชิญฟังการแถลงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ นศ.วปอ.58icon

กำหนดจัดการแถลงในวันพฤหัสบดีที่ ๑ ก.ย.๕๙ ณ หอประชุมกองทัพเรือ ผู้เข้าร่วมงานเฉพาะแขกรับเชิญที่มีหนังสือไปยังต้นสังกัด และผู้สนใจที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

...อ่านรายละเอียด
วปอ.57 : การเตรียมเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและเข็มรัฏฐาภิรักษ์icon

ตารางการฝึกซ้อม กำหนดการ และแบบตอบรับ โปรดตอบกลับภายใน ๓๐ ก.ย.๕๙ เพื่อดำเนินการต่อไป

...อ่านรายละเอียด
การประกาศรายชื่อ นศ.วปอ.๕๙icon

 รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการพิจารณาให้เข้าเรียน หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๕๙ อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงกลาโหม เพื่อออกคำสั่งให้เป็นนักศึกษา

...อ่านรายละเอียด
กิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช"icon

เมื่อ ๒๐ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๖๐๐ วปอ.รุ่นที่ ๕๘ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดกิจกรรม "วปอ.๕๘ เดิน-วิ่ง เพื่อศิริราช" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองศิริราชสมบัติ ๗๐ ปี และนำรายได้สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 

...อ่านรายละเอียด
การประชุมสภา วปอ.ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๕๘-๕๙

 เมื่อ ๑๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ วปอ.ฯ จัดการประชุมสภา วปอ. ครีั้งที่ ๒/๕๙ โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กห./ประธานสภา วปอ. เป็นประธานการประชุม

...อ่านรายละเอียด
พิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ปี ๕๙

 เมื่อ ๑๐ ส.ค.๕๙ พล.ท.ไชยอนันต์  จันทคณานุรักษ์ ผอ.วปอ.ฯ นำข้าราชการ วปอ. และ นศ.วปอ.๕๘ ที่ทำหน้าที่เป็นกองบัญชาการแห่งชาติ National Command (NATCOM) เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกร่วม วสท. วปอ. วทบ. สจว. และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปี ๕๙ ณ หอประชุมพิบูลสงคราม วปอ.สปท.

...อ่านรายละเอียด


การพัฒนาระบบราชการของ วปอ.สปท.
TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.