ReadyPlanet.com

  ประกาศ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID19 ขอแจ้งขั้นตอนการเข้าพื้นที่ วปอ.สปท. ของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ. รุ่นที่ ๖๔ (รายละเอียด คลิ๊กที่นี่)  

 

 

เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ.

วปอ. เปิดรับสมัคร


 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 วันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๖

...อ่านรายละเอียด

 พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๓

...อ่านรายละเอียด

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ 

...อ่านรายละเอียด

 การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

...อ่านรายละเอียด

การจัดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

More...

 กำหนดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.