ReadyPlanet.com

  สมคฺคานํ ตโป สุโข : เพียรพร้อมเพรียงกันชาติมั่นคง  

 

 

เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ.
 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 วันคล้ายวันสถาปนา วปอ. ครบรอบปีที่ ๖๖

...อ่านรายละเอียด

 พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๓

...อ่านรายละเอียด

 พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ 

...อ่านรายละเอียด

 การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

...อ่านรายละเอียด

การจัดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติ

More...

 กำหนดการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.