ReadyPlanet.com

  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร  

 


เข้าระบบสืบค้นเอกสารวิจัย วปอ. 
 

คลิกที่นี่...เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด

 ประชุมสภา วปอ. ครั้งที่ ๑

...อ่านรายละเอียด

 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ครบรอบปีที่ ๖๕

...อ่านรายละเอียด

 การบรรยายพิเศษ U.S. Indo - Pacific Strategy Toward South East Asia

...อ่านรายละเอียด

 บรรยายพิเศษ Australia’s strategic approach to the IndoPacific: Opportunities  and risks in a more competitive and contested world

...อ่านรายละเอียด

 กำหนดการศึกษา หลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 62 ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓

More...

 การจัดกิจกรรมการศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๒ 

More...

TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.