ReadyPlanet.com
วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร article

    เมื่อวันศุกร์ ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ พลเอก ชูชาติ บัวขาว รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ครบรอบปีที่ ๖๕ (๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๘) ณ อาคารเอนกประสงค์ สปท. 

 




ข่าวสารสถาบัน




TNDC Copyright © 2011 All Rights Reserved.